Liczba odwiedzin: 44393

Anna Skolimowska – ur. 1967, doktor habilitowany nauk humanistycznych, filolog klasyczny, wydawca korespondencji średniowiecznej i renesansowej (Korespondencja żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina, seria Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, internetowa publikacja Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka), kierownik Pracowni Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej Wydziału "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego (WAL UW); specjalizuje się w paleografii łacińskiej, źródłoznawstwie, edytorstwie naukowym; jej zainteresowania badawcze obejmują także erazmianizm hiszpański w świetle korespondencji Dantyszka, język i warsztat literacki listów łacińskich w czasach Renesansu, oraz dzieje dawnej książki i księgozbiorów; wykłada na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych (MISH UW) i studiach kulturoznawczych Cywilizacja Śródziemnomorska (CŚ UW). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Filologicznego, członkiem Komisji Neolatynistycznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, International Association for Neo-Latin Studies.
Zainteresowania pozanaukowe: śpiew chóralny, chińskie sztuki walki.