PRACOWNIA EDYTORSTWA ŹRÓDEŁ I HUMANISTYKI CYFROWEJ

Wydział “Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski

00-046 Warszawa, Nowy Świat 69, wejście B, IV piętro, pokój nr 8

tel. (+48) 22 55-20-202 / -112 / -212Kierownik Pracowni
dr hab. Anna Skolimowska as@al.uw.edu.pl

Webmaster
Mateusz Materek m.materek@uw.edu.pl