Liczba odwiedzin: 4105

Zofia Markiewicz – dr inż. w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn ze specjalnością Inżynieria Fotoniczna, absolwentka Politechniki Warszawskiej.