Liczba odwiedzin: 40246

Zofia Sunderland – ur. 1985, mgr inż. automatyki i robotyki, doktorantka w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej.