Wystąpienie prof. Anny Skolimowskiej na spotkaniu Wirtualnego Laboratorium Edycji Cyfrowych UW

pt. "Edycja cyfrowa źródeł z epoki renesansu. Korpus tekstów i korespondencji Jana Dantyszka"

Wystąpienie miało miejsce dnia 15 listopada 2023 r. Link do nagrania wykładu: Kanał CKC UW na portalu YouTubeI nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego w konkursie za rok 2022

w kategorii "Edycje Źródłowe i pomoce naukowe" dla książki:

Corpus epistularum Ioannis Dantisci 1/2

Więcej informacji o konkursie: Nagroda im. Stefana Krzysztofa KuczyńskiegoA Polish Envoy in England – Five Hundredth Anniversary of Ioannes Dantiscus’s Visit to ‘a very dear Island’


29 listopada 2022 r., godz. 17.30–19.00 w Instytucie Warburga w Londynie


dyskusja panelowa z okazji pięćsetnej rocznicy poselstwa Jana Dantyszka do Anglii

Uczestnicy panelu: prof. Piotr Wilczek, prof. Norman Davies, prof. Anna Skolimowska oraz prof. Howard Hotson

Więcej informacji na stronie: https://warburg.sas.ac.uk/events/ioannes-dantiscus
Broszura: tekst mgr Katarzyny Jasińskiej-Zdun pt. A Polish Envoy in England – Ioannes Dantiscus’s Visit to ‘a Very Dear Island’

konferencja Respublica Litteraria in Action 4,
18-19 marca 2022

plakat


Program konferencji

Video Conference Meeting

Zoom

ID: 899 5318 0496Introduction to TEI: Training Workshop
10-13 November 2014, Warsaw, Poland

DiXiT Marie Curie ITN
Faculty ‘Artes Liberales’, University of Warsaw
Digital Humanities Centre, Polish Academy of Science

Training workshop organized by Anna Skolimowska (University of Warsaw), Łukasz Cybulski (Polish Academy of Science), DiXiT ER fellow Magdalena Turska (University of Oxford, University of Warsaw) and James Cummings (University of Oxford) targeted at doctoral students and researchers interested in digitizing, encoding and publishing historical sources.

Workshop aims to give an overview of the basic concepts of XML and supporting technologies, familiarize participants with TEI vocabulary, oXygen XML editor and showcase chosen transformation and publication methods for TEI encoded files. We’ll be mixing lectures with hands-on practical sessions to give a taste of cradle-to-grave workflow of digital editing project.

Attendance is free of charge but the registration is required. Please contact Anna Skolimowska or Łukasz Cybulski if you'd like to participate.

We're sorry the workshop is now fully booked.

We'll be using oXygen XML editor during our hands-on session. We'll be providing license keys shortly to all confirmed participants. Please make sure you download and install oXygen before the workshop. For other pre-workshop preparation consult the Before we start section.

Schedule and teaching materials Leaflet Call for Participants Before we start